Παραιτήσεις 4 Μελών του Δ.Σ. τις Ε.Ρ.Β.Ε.

 

Με ομόφωνη απόφαση και των τεσσάρων συναδέλφων ( SV2HOA - SV2HNC - SV2DGH - SV2BZQ ) που συμμετείχαν στο τελευταίο Δ.Σ. τις Ε.Ρ.Β.Ε. (2005-2006) , αρνούμενοι να συμμετέχουμε σε ένα Δ.Σ. που δεν σέβεται τον εαυτό του, τα μέλη του και τέλος τις ομόφωνες αποφάσεις του , για το λόγο αυτό έχουμε παραιτηθεί  από τις παρακάτω θέσεις

Μέλους (SV2HOA)

Μέλους (SV2HNC)

Γραμματέα (SV2DGH)

Αντιπροέδρου (SV2BZQ)

και σας δίνουμε την δυνατότητα να διαβάσετε τις παραιτήσεις μας όπως ακριβώς τις υποβάλαμε 

SV2HOA (Link 1) + (Link 2) (διαβάστε και τα 2 έγγραφα)

SV2HNC (Link)

SV2DGH (Link)

SV2BZQ (Link)

 Ο λόγος που μας ώθησε σε αυτή την ενέργεια (να σας δώσουμε την ευκαιρία να διαβάσετε τις αιτήσεις μας) ήταν για να μην υπάρξει παραπληροφόρηση .

73  de

SV2HOA / SV2HNC / SV2DGH / SV2BZQ